Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stikkrenne under kommunal veg er tett

Rapportert anonymt 16:12, fre. 20 april 2018

Stikkrenna er tett, dette medfører at overvatn ikkje finn vegen til elva, men følgjer asfaltert veg vidare og skader dyrka mark nedanfor. Forholdet har vore rapportert formelt tidlegare, men utførte tiltak har ikkje vore virkningsfulle.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no