Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ufremkommelig veg - fare for liv og helse

Publisert av Kristian Boisen Rustad 23:19, man. 23 april 2018

Vegen mangler bære- og forsterkningslag. Vegen blir kun tilført subbus og som alle oppegående folk skjønner er dette helt meningsløst da det kun er silt/matjord i vegoverbygningen. Det har i år vært en vanlig norsk vinter og flere slike vil fortsette å komme. Biler setter seg nå fast og skader påføres kjøretøyene. Skolebussen ryktes å nekte å kjøre her og ambulanse eller brannvesen vil ikke kunne rykke ut. Faren for liv og helse er nå overhengende og her må det hastebevilges penger til ny vegoverbygning umiddelbart. I altfor mange år har denne vegen vært under enhver kritikk men nå må dere våkne!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no