Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Asfalt er sprukket, kan gjøre store skader på kjøretøy

Rapportert anonymt 17:25, ons. 2 mai 2018

Asfalten har kommet opp på ene siden av vegen slik at man er nødt til å kjøre i motsatt kjørefelt for å unngå å ødelegge understell på bilen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no