Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tett stikkrenna

Publisert av Øystein Eidesen 16:13, søn. 13 mai 2018

Alt overvann renner over veien og inn mot min eiendom, Solstrandvegen 287. Det har vært gjort forsøk fra deres side på å Stime opp stikkrenna, men det har vist ikke lyktes. Det har vist seg de siste dagene at vannet har presset seg opp i min oppkjørsel, hvor det er da fare for at vannet presses seg inn mot huset. Jeg mistenker at stikkrenna har falt sammen, da det har vært problemer med den etter at det blei gravd over veien i forbindelse med legging av vannledning for noen års siden, stikkrenna blei da kun midlertidig reparert fordi den skulle skiftes ut, noe som ikke blei gjort. Det må settes inn tiltak umiddelbart for å få vannet inn i stikkrenna

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no