Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

10-20 cm hull ved innkjøring til Lønnvegen. Stor fare for at kjørende kan ødelegge felger/dekk og bil. Veldig farlig for syklende, som det er mange av her rundt Ener ungdomskole.

Rapportert anonymt 13:29, tir. 22 mai 2018

Det har vært et stort hull i veien her siden snøen ble borte.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no