Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stor grop/søkk i asfalten

Publisert av Tor Harald 09:42, ons. 13 juni 2018

Det er et stort søkk i asfalten i innersving retning sør. Dette slår veldig i bilen, samtidig som dette kan føre til ulykker hvis syklister eller motorsykler skulle være uheldig. Søkket kommer brått på og ingen mulighet for å unngå hvis det kommer kjøretøy i mot.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no