Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig gatekryss.

Rapportert anonymt 21:25, man. 9 juli 2018

Hekk hindrer sikten fra Rosenberggate til Oddekleiva.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no