Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Sprekk mellom vei og fortau

Rapportert anonymt 21:43, man. 16 juli 2018

Det er farlig når man sykler i veien fra Bygdøy og skal svinge inn på sykkelstien, pga en sprekk akkurat i overgangen mellom vei og sykkelsti.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no