Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kjøring i uforsvarlig hastighet på vei langs hyttetun, tross skilting om "Privat vei 15 km/t"

Rapportert anonymt 09:11, ons. 25 juli 2018

Veien er en asfaltert strekning forbi flere hytter og det er mange barn/turgåere/syklister/hunder som oppholder seg langs veien og kommer ut i veien fra hyttene sine. Her er det satt opp farts regulerende tiltak i form av skilting "Barn leker", plakater med "...ingen barn å miste..." skilt med Privat vei 15 km/t, farts dump, blomsterkasser i veien for å fysisk begrense hastigheten til bilene som kjører der. Likevel er det veldig mange som kjører uvettig og utsetter barn og andre for stor fare. Vi ønsker at det skal skiltes tydelig med SONE-skilt både før man kommer til de første hyttene og spesielt på den spesielt utsatte strekningen der vi har markert i kartet. Er dette noe dere kan bidra med?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no