Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig asfaltdekke og kummer som stikker over overflaten.

Publisert av Kristian Henningsen 13:17, søn. 29 juli 2018

Gang og sykkelsti langs fv460/Gardermovegen til Hervakrysset er toppdekket så dårlig, at vi syklister velger å sykle i kjørebanen istedetfor, og dette er en veg med mye tungtransport.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no