Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Utvasking av masser under gangvei/jerbane

Rapportert anonymt 16:36, tir. 31 juli 2018

Grunnen under gangvei og jernbane vaskes ut. Bilder rett ovenfra og nedenifra er tatt 22.juni, det fra siden er tatt 30. Juli. Bildene viser at erosjon pågår. Masser har beveget seg til tross for lite nedbør i sommer. Trolig renner vannet i massene og ikke i stikkledning under jernbanen. Burde vært sett på av geotekniker?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no