Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig skolevei

Publisert av Trond Ragnar Skog Jenssen 10:26, tor. 16 august 2018

Manglende gangfelt, fortau og gang- og sykkelveg fra Åsvegen og frem til Kringler/Slattum skole, i en strekning på cirka 200 meter. Veien her er ikke i henhold til planbeskrivelsen(1) "Planbeskrivelsen for Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Åsvegen fra Austaddalsvegen til Damvegen", eller de rikspolitiske retningslinjer (RPR), godkjent vegstandard og nye krav til universell utforming (Statens vegvesen Håndbok 111 og R610). (1) http://docplayer.me/23177892-Planbeskrivelse-for-reguleringsplan-for-gang-og-sykkelveg-langs-asvegen-fra-austaddalsvegen-til-damvegen.html «Trygging av skoleveger – Grunnlag for prioritering» http://www.akershus.no/file/49aaf58ec3e605ae00c336390f1223bd/Trygging%20av%20skoleveger%202014.pdf Dette dokumentet sier hvike veier som er de mest utsatte veiene i Akershus og når disse kan forventes utbedret. Så da er det kanskje på tide å få iverksatt de resterende planene her? Http://www.eub.no/meninger/skolevei-uten-fortau-eller-gang--og-sykkelvei

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no