Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene tennes ikke på kvelden når det blir mørkt

Publisert av Stian thoresen Andresen 10:20, man. 20 august 2018

Gatelysene slår seg ikke på når det blir mørkt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no