Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Slukrist tett

Publisert av Geir Johan Andreassen 15:05, ons. 22 august 2018

Slukristen i krysset ved Rødumsbygdsvegen/Rundtomvegen/Skeisvegen er tett og vannet rennen nedover gangveien langs Skeisvegen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no