Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ekstremt dårlig asfalt.

Rapportert anonymt 16:17, lør. 1 september 2018

Ein ser 4 -5 lag med asfalt. Ekstremt dårlig asfalt i ca 2 km fra Kilen mot Sævareid veinr 549

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no