Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende fotgjengerfelt

Rapportert anonymt 09:43, ons. 5 september 2018

Det går i dag en gangvei over krysset her, men det er ikke merket fotgjengerovergang i veibane eller skiltet fotgjengerovergang. Dette skaper mange farlige situasjoner, spesielt ved arrangementer på Hellerudsletta. Her bør det merkes og skiltes en fotgjengerovergang snarest, aller helst også med lyssignal fotgjengerne kan trykke på.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no