Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende merking av gang/sykkelvei

Rapportert anonymt 11:45, tor. 6 september 2018

Der gang/sykkelveien krysser Vestvollveien burde det vært merket fotgjengerovergang/sykkelsti.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no