Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende sikt i kryss pga vegetasjon

Publisert av Espen Larsen 20:21, fre. 7 september 2018

Særdels dårlig sikt i krysset pga vegetasjon og topografi. Bør vurderes om det kan fjernes vegetasjon og om dette vil hjelpe nok, eller om det bør settes opp speil i krysset.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no