Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull med skarpe kanter

Rapportert anonymt 17:43, lør. 21 mai 2011

Hull med skarpe kanter i veibanen Fv680 like nordøst for avkjørsel til Tjeldbergodden. Dekk og felg kan bli ødelagt

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no