Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mørk vegbelysning

Publisert av VTS midt 06:40, tir. 18 september 2018

Innringer melder til Vegtrafikksentralen melder om en km med mørk gatebelysning

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no