Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere hundre store og små hull. Så store at dem rekker over veien enkelte plasser. Veiens grunnmasse er kommet frem flere steder i form av store steinblokker.

Publisert av Hilde Eilen Holte 13:36, lør. 22 september 2018

Hull i vei som har vært lovet fikset i gjentatte år.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no