Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skilt ved fotgjengerfelt og gatelys.

Rapportert anonymt 23:37, man. 24 september 2018

Her er det fotgjengerovergang, denne er ikke skiltet. Krysset er overgrodd og veldig dårlig sikt for biler som kommer opp mot fv939, og også for biler som kjører retning mot Myre, som har vikeplikt her. Så det er dagligdags med nestenulykker her. Biler som ikke stopper for unger som skal krysse veien. Biler som ikke oveholder vikeplikt, iallefall delvis grunnet dårlig sikt. Dette er den eneste av to fotjengerfelt i Alsvåg som er i bruk, og skilter står ved den andre som ikke er i bruk etter at barnehage fikk ny lokalitet. Her er det og manglende gatelys, pærer har blinka i over et år nå og er helt mørke etter noen timer med blink. Resten av lys innover sentrum er totalt mørke. Vi går mot mørketid, høye snøskavler, og kan ikke godta at det ikke er hverken merket med skilt, eller lys her. Fare for ulykker er meget stor her.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no