Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende asfaltering etter graving

Rapportert anonymt 14:07, tir. 2 oktober 2018

Manglende asfaltering etter graving av strømkabler til Furubergvegen 78 og 80 høsten 2017

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no