Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overgangsfel

Rapportert anonymt 09:56, tor. 4 oktober 2018

Overgansfeltet fra busstoppene Haugnessvingen og over Leirfossveien oppleves som farlige og uoversiktlige. Ofte kan biler som kjører på Leirfossveien komme på toppen av bakken hvor overgangsfeltet er med høy hastighet og overgangsfeltet kan komme brått på. Her er det mange skolebarn som hver dag krysser veien for å komme til og fra busstoppene. Tiltak: Ønsker redusert hastighet rundt busstoppene, eventuelt at gangfeltet blir opphøyd som automatisk reduserer hastigheten. Det oppstår jevnlig ubehagelige situasjoner rundt dette overgangsfeltet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no