Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

I svingen, kjørefelt nedover

Publisert av Carl Erik Gjersøe 07:58, man. 15 oktober 2018

Stort hull i veien, vært der over lengre tid

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no