Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatelys langs Morgedalvegen

Publisert av Egil Didriksen 21:56, tir. 16 oktober 2018

Vi har i mange kvelder nå, vært uten gatelys i Morgedal (Morgedalvegen). Hva kan være årsaken til dette? Ber om at det blir ordnet snarest, i løpet av onsdag 17.10.2018.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no