Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys slokt

Rapportert anonymt 07:56, tir. 23 oktober 2018

Lampe lyser ikke, lamper før og etter lyser

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no