Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Glatte fortau, er ikke strødd

Publisert av Anne Lill Fallsen 06:59, tir. 30 oktober 2018

Det er ikke strødd på fortauene i Kjøllefjord. Det er veldig glatt.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no