Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kritisk avvik: Gatelys ved gangfelt virker ikke

Publisert av Øystein Solheim 19:12, man. 5 november 2018

Gatelyset ved gangfelt virker ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no