Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veiskiltet er påkjørt

Publisert av Odd Gjerpe 08:34, tir. 6 november 2018

Veiskiltet opp til blindveien er påkjørt og brukket

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no