Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere hull i veien

Rapportert anonymt 21:36, tor. 8 november 2018

Flere hull midt i veien. Særlig et større dypt hull nesten på toppen mot Folkvordveien. Mange kjører nedi, eller legger seg over i motsatt felt for å unngå hullene. Blir trolig værre nå som frosten og isen kommer. Har vært lappet på de siste 5-7 årene. Anbefaler full asfaltering i hele Welhavens vei. Nytter lite å lappe i litt om gangen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no