Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys med barnehage som ikke har fungert på lenge.

Publisert av Ronny Ranestad Larsen 18:06, tir. 13 november 2018

Gatelys har vært ute av drift i lengre tid med barnehagen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no