Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i vegbanen

Publisert av Robert Hansen 06:46, tir. 27 november 2018

Et par store hull i vegen utenfor nav bygget

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no