Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt gatelys.

Publisert av Kristen Olav Riddervold 12:32, tir. 4 desember 2018

Gatelyset ved postkassen til Øvre Gimlevei 5 er defekt; ikke alltid, men ofte.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no