Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ingen gatelys

Rapportert anonymt 15:25, fre. 7 desember 2018

Det er ikke lys i lysstolpene i Strandveien 150

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no