Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler gatelys

Rapportert anonymt 19:37, lør. 22 desember 2018

Dette er en vei eid av Statens veivesen. Nr 164. Vi er nå 4bebodde husstander med 9barn til sammen i alderen 0 til 8år. Høsten 2019 er 4 av disse på skolen, en av disse 4 skal gå veien alene fra år 2020. Det er bek mørkt på vinteren og et stykke mellom hvert hus. Barn og voksne liker ikke å ferdes på veien siden den forsvinner helt i mørket. Det står 8stolper fra Helgelandskraft langs med veien som kunne vært brukt til lyspunkter. Herøy kommune vil ikke hjelpe oss før vi evt har en kostnadsplan og dekker 70% av kostnadene selv. Dette blir nok en for stor sum for 4husstander. Håper på positivt svar og at vi snart får en opplyst vei. Hilsen beboerne i Åsveien 71-96.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no