Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig glatt sving

Rapportert anonymt 00:50, lør. 29 desember 2018

Gjentatte utforkjøringer på sving skolevei i valleveien. Grøft synes dårlig grunnet snø. Ikke merket med stolpe for måker eller andre trafikanter for å vise kant på veien. Ofte høy fart!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no