Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tette grøfter, svært mye overflatevann i vegen, store steiner kommer opp i kjørebanen, dype hjulspor.

Publisert av Lill Karin Stålnacke 02:21, søn. 30 desember 2018

Kommunen har aldri gjort noe med denne veien stubben på ca 70m som fører til to bolighus, ellers har de asfaltert hele kleivavegen. På vegen til kleiva 3 og 5 er det ikkje grøfter, og det kommer svært mye overflatevann fra veger overfor kleiva 3 og 5. store steiner stikker opp av vegen, dype hjulspor. For å kunne komme frem til boligene har eierne av kleiva 3 og 5 de siste 40 årene sett seg nødt til å gruse denne kommunale vegen sjøl. Nå er det på tide kommunen tar ansvar og oppgraderer disse ca 70 m på lik linje med resten av kleiva på Austreim!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no