Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys har ikke virket den siste uka

Publisert av birger.aatland@hellvikhus.no 18:53, tor. 3 januar 2019

Antakeligvis må lyspære byttes

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no