Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange hull i vei

Publisert av Raymond Jakobsen 09:46, lør. 12 januar 2019

Mange hull i veibanen

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no