Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalt på veien inn i Salhusmarka Sør

Publisert av Tommy Larsen 11:00, man. 7 mars 2011

Det er flere huller i asfalten på veien inn til byggefeltet Salhusmarka Sør. Å grusfylle disse vil avhjelpe problemet midlertidig. Bør fikses med asfalt i løpet av sommeren.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no