Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Biler/tungtrafikk kjører for fort. Ser ukentlig nesten ulykker på morgen når barn ferdes til skolen!

Rapportert anonymt 23:20, man. 21 januar 2019

Særlig mye tungtrafikk kjører for fort, men også privatbiler. Er vitne til mange som kjører når barn skal krysse vegen over for å komme seg til skolen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no