Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veispeil i kryss ved Flæmoen hyttegrend kjørt ned

Publisert av Lars Aamodt 21:55, man. 28 januar 2019

Speil er knust, stolpe står der fortsatt, men er plassert for nærme veien

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no