Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Sterkt trafikkert vei til Remyra fotballbane samt Remarka friluftsområde

Rapportert anonymt 10:53, ons. 30 januar 2019

Mye trafikk utgjør en stor fare for myke trafikanter.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no