Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Nå må Parallellvegen brøytes, ikke brøytet siden lørdag og det har snødd hver dag.

Rapportert anonymt 18:30, ons. 6 februar 2019

Veien må skrapes og brøytes.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no