Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ingen strøing på kommunale veier i øksfjord.

Publisert av Rolf-Inge Reiersen 10:33, lør. 23 februar 2019

Det er ikke strødd på noen kommunale veier i Øksfjord.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no