Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere store hull i innkjøringa til Sørbygdavegen

Publisert av Tonje Adolfsen 13:49, man. 25 februar 2019

Innkjøringa til Sørbygdavegen ble gravd over i fjor sommer, og er enda ikke blitt gjort noe med. Nå er det store hull over hele vegen, der vegen ble gravd over som gjøre det svært vanskelig å kjøre ut og inn av bygda uten å ødelgge bilene i lengden. Hullene er store og dype.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no