Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i gata.

Publisert av Monica Jevanord 18:10, tor. 7 mars 2019

Hullet hindrer trafikkferdsel og farlig for myke trafikanter. Gravearbeid som har stoppet opp, stått slik i 4 uker.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no