Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lysene fungerer ikke og har ikke gjort det på en stund

Publisert av Lars Søberg 19:47, tor. 14 mars 2019

Gatelys fungerer ikke

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no