Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Sperret gate og fortau pga snø

Publisert av Jørgen Andreas Rogne 17:30, ons. 20 mars 2019

Nå er Welhavensgate nær ufremkommelig, både for fotgjengere og biler. Gata skulle tømmes for snø en gang i vinter, men dette ble ikke utført av det innleide brøytemannskapet, selv om gata ble merket for brøyting og ingen parkerte biler hindret brøyting. Dype hjulspor førte i dag til at en bil med firehjulstrekk satte seg fast i hjulsporene og måtte rygge. Snøhauger er måkt opp på gatas hjørner, slik at fortauene er sperret. Dette haster.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no